ลงทะเบียนทดลองเรียนออนไลน์ฟรี


    หลังจากที่คุณลงทะเบียนทดลองเรียนออนไลน์ฟรีแล้ว ระบบจะส่งรหัสเข้าชั้นเรียน “ทดลองเรียนฟรี” ให้คุณทาง Email ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณได้รับ Email รหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์ คุณสามารถลงชื่อเข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้ทันที อายุชั้นเรียนออนไลน์ “ทดลองเรียนฟรี” 7 วันเต็ม!