คอร์สออนไลน์ คณิต + ฟิสิกส์ ครูพิพัฒน์พงศ์

เรียนออนไลน์ กับ ครูพิพัฒน์พงศ์

เรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์ได้ง่าย ๆ แค่โอนเงินไปที่บัญชี และกดปุ่ม "แจ้งการชำระเงิน" ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ก็สามารถเข้าเรียนทุกบทเรียนที่คุณเลือกชำระเงิน

I

เลือกคอร์ส
เรียนออนไลน์
กรุณาเลื่อนลงด้านล่าง

กรุณาโอนเงินชำระค่าเรียนออนไลน์ไปที่ชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารด้านล่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
นาย พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

เลขที่บัญชี
4044913340
หลังจากโอนเงินชำระค่าเรียนแล้ว คลิกที่ปุ่ม "แจ้งการชำระเงิน" เพื่อแจ้งคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณต้องการเรียน
แจ้งธนาคารที่ใช้โอนเงิน
ชื่อบัญชี จำนวนเงิน วันที่ เวลา และอัพโหลดสลิป แล้วกดส่งข้อมูล
คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
- คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2,500 บาท
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สอบวัดระดับเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 6,500 บาท
(เฉพาะเดือน มี.ค. 65 เท่านั้น) ปกติ 14,000 บาท
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิต + ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 - 2 ราคา 2,650 บาท
คอร์สติวเข้มคณิต - ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 - 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โจทย์ยากด้วยเทคนิคของติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ราคา 2,650 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โจทย์ยากด้วยเทคนิคของติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โจทย์ยากด้วยเทคนิคของติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โจทย์ยากด้วยเทคนิคของติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โจทย์ยากด้วยเทคนิคของติวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิต + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 - 2 ราคา 2,650 บาท
คอร์สติวเข้มคณิต - ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 - 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 2,650 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สติวเข้มฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 ราคา 1,850 บาท
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 พื้นฐานแน่น เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มวีดีโอสอนสด คณิต + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ราคา 2,650 บาท
คอร์สติวเข้มวีดีโอสอนสดคณิต - ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ปรับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน พร้อมสอบวัดระดับความสามารถ
คณิต - ฟิสิกส์ และเตรียมตัวเข้าสู่ทุกสนามสอบด้วยเทคนิคของติวเตอร์ผู้เป็นนักเขียนคู่มือเรียนคณิต และ ฟิสิกส์
ราคา 2,650 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มวีดีโอสอนสดคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มวีดีโอสอนสดคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 ปรับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน พร้อมสอบวัดระดับความสามารถ
คณิต - ฟิสิกส์ และเตรียมตัวเข้าสู่ทุกสนามสอบด้วยเทคนิคของติวเตอร์ผู้เป็นนักเขียนคู่มือเรียนคณิตศาสตร์ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี
คอร์สเรียนออนไลน์ติวเข้มวีดีโอสอนสดฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ราคา 1,850 บาท
คอร์สติวเข้มวีดีโอสอนสดฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 ปรับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน พร้อมสอบวัดระดับความสามารถ
คณิต - ฟิสิกส์ และเตรียมตัวเข้าสู่ทุกสนามสอบด้วยเทคนิคของติวเตอร์ผู้เป็นนักเขียนคู่มือเรียนฟิสิกส์ ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี

คอร์สออนไลน์ติวเข้มสด ตัวต่อตัว ZOOM

เรียนกลุ่ม 1,650 บาท (เรียน 2 ครั้ง/สัปดาห์/เดือน) หรือ เรียนเดี่ยว 3.200 บาท (2 ครั้ง/สัปดาห์/เดือน)
✅ คอร์สเรียนออนไลน์แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ม.1 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ม.2 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ม.3 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ม.4 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ม.5 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบฟิสิกส์เข้า ม.4
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดฟิสิกส์ในชั้นเรียน ม.4 เทอม 2
✅ คอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเกรดฟิสิกส์ในชั้นเรียน ม.5 เทอม 2
เรียนออนไลน์เก่งฟิสิกส์ทีละบท ครบ จบ ในคอร์สด้วย
คอร์สติวเข้มฟิสิกส์ ปูพื้นฐานแน่นตามหลักสูตร สสวท. เก็บเกรดในชั้นเรียน เน้นทำข้อสอบโจทย์ยากเข้ามหาวิทยาลัย
ด้วยเทคนิคที่สุดยอดของครูระดับเพชร ราคา 1,850 บาท เรียนนาน 1 ปี

✅ บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 4 สมดุลกล ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 5 งานและพลังงาน ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 6 โมเมนต์ตัมและการชน ราคา 700 บาท

✅ บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง ราคา 700 บาท


✅ บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 9 คลื่น ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 11 แสงเชิงรังสี ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 12 เสียง ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 17 ของแข็งและของไหล ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)

✅ บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค ราคา 700 บาท (สินค้าหมด)