ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนฟรี

กรุณาส่งข้อมูลของคุณไปที่ Email นี้

ข้อมูลที่ระบบต้องการ

1. กรุณาตั้งชื่อ User Name สำหรับเข้าชั้นเรียนของคุณ

2. Email ของคุณ (gmail , hotmail , outlook ฯลฯ) คือ2.

กรุณาส่งข้อมูลที่ระบบต้องการไปที่ algebravdo@gmail.com

หลังจากที่คุณส่ง Email แล้ว ระบบจะแจ้ง User Name และ Password
สำหรับเข้าชั้นเรียน "ทดลองเรียนฟรี" ให้คุณ ภายใน 24 ชั่วโมง

ชั้นเรียนทดลองเรียนฟรี จะมีอายุ 7 วันเต็ม หากต้องการเรียนต่อ

หรือต้องการเรียนในบทต่อไป กรุณาคลิกสัญลักษณ์ Messenger

หรือสัญลักษณ์ Pipatpong Classroom

ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์
ผ่านระบบ Messenger

ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์