บทความน้องประถม

เรียนออนไลน์ คณิต ฟิสิกส์ กับ ครูพิพัฒน์พงศ์ 😇

ครูผู้เชี่ยวชาญเทคนิควิธีการสอน

เพื่อสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

เรียนออนไลน์ Pipatpong Classroom