ติวเข้มฟิสิกส์สำหรับเข้า รร.เตรียมหทาร

เรียนออนไลน์ คณิต ฟิสิกส์ กับ ครูพิพัฒน์พงศ์ 😇

ทดลองเรียนออนไลน์ฟรี 3 บทแรก

เรียนออนไลน์ฟรี 7 วันเต็ม!

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ zoom รร.เตรียมทหาร

เรียนออนไลน์ Pipatpong Classroom

เรียนออนไลน์ คณิต ฟิสิกส์ กับ ครูพิพัฒน์พงศ์ 😇
คณิต - ฟิสิกส์ ใครใครก็เก่งได้ เชื่อครูสิ by ครูพิพัฒน์พงศ์
วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 😇 เรียนถูกแต่คะแนนสอบวิทยาศาสตร์เต็ม! บทละ 700 บาท เท่านั้น!

เนื้อหาครอบคลุม เข้าใจง่าย เทคนิค-สูตรครบตามหลักสูตรแกนกลาง 2560 และตามระเบียบการสอบคัดเลือกในส่วนของกองทัพบก ปี 2564 เรียนถูกแต่สอบวิทยศาสตร์ได้คะแนนเต็ม

- เนื้อหาฟิสิกส์ครอบคลุม 7 บท
- เข้าใจง่าย เทคนิค-สูตรครบ
- ตามหลักสูตรแกนกลาง 2560 และตามระเบียบการสอบคัดเลือก ในส่วนของกองทัพบก ปี 2564

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 สมดุลกล
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โมเมนต์ตัมและการชน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ ถูก ง่าย เก่ง สะดวกเรียน
<<<<<<< ซื้อผ่าน Messenger I ซื้อผ่านเว็บไซต์ >>>>>>>>