อุปสรรคของการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ บทความ ประถม 6

โรงเรียนทั่วประเทศจำเป็นต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID 2019) ทำให้โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่เป็นการเรียนออนไลน์แบบ 100% จึงเกิดอุปสรรคมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อุปสรรคหนึ่งที่สำคัญนอกจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ก็คือ สัญญาณภาพและเสียงที่เผยแพร่ Live ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่โรงเรียนหรือครูเลือกใช้ และในตอนนี้ระบบ LINE ได้รับความนิยมในการเรียนออนไลน์มากที่สุด ข้อดีของการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LINE ก็คือ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน ครูสามารถเห็นหน้านักเรียน 30 – 50 คนได้ นักเรียนถามครูเมื่อสงสัยเนื้อหาบทเรียนได้ทันที และครูก็สามารถตอบได้ทันทีเช่นกัน อีกทั้งครูยังสามารถแชร์เอกสารการเรียนการสอนให้ทุกคนในชั้นเรียนได้เห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเอกสารนำเสนอจากโปรแกรม Microsoft หรือ Google และครูยังสามารถเลือกที่จะเห็นหน้านักเรียนคนไหนที่มีข้อซักถามครูได้ตลอด (แต่ถ้านักเรียนถามพร้อมกันกว่า 30 คน ก็ดูจะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง และเราจะได้ยินบ่อยมากกับคำว่า “นักเรียนปิดไมค์ก่อนค่ะ” ในการเรียนออนไลน์)

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LINE (ฟรี!)

ข้อเสียที่สำคัญที่สุดในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LINE หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน (ฟรี!) ก็คือ หากครูขึ้นกระดานสอนภาพจะไม่ชัด เด็ก ๆ จะดูตัวอักษรหรือตัวเลขบนกระดานไม่รู้เรื่อง “ผมเห็นไม่ชัดครับครู” ดังนั้น ถ้าเราสังเกตการเรียนออนไลน์ของลูก จะเห็นว่าส่วนใหญ่ครูจะไม่ขึ้นกระดานสอน แต่จะเป็นการแชร์เอกสารผ่านระบบ LIVE ทุกคนในชั้นเรียนจะสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าการตั้งกล้องถ่ายหน้ากระดานในห้องเรียน

และข้อเสียของการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ LINE ที่ฟรีนี้ ทำให้เด็ก ๆ ลูกของเราไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน การดูเอกสารที่ครูแชร์และเสียงครูพูดสอน มันไม่เร้าให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน ขาดความจดจ่อและความตั้งใจ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องคอยเฝ้าลูกในขณะที่เรียนออนไลน์ จนเสียเวลาทำงาน หรือไม่ต้องทำอะไรกัน! เพราะถ้าไม่คุมไว้ เด็กจะไปสนใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเรียนออนไลน์กับครู อย่างที่มีข่าวซึ่งเป็นเสียงบ่นจากผู้ปกครอง “เสียค่าเทอมครึ่งแสน แต่ต้องมานั่งเฝ้าลูกเรียน และต้องมาคอยนั่งอธิบายเนื้อหาในบทเรียน เพราะลูกดูและฟังไม่เข้าใจ”

การเรียนออนไลน์ผ่านเอกสารที่ครูแชร์ ไม่สามารถสะกดเด็กให้มีความจดจ่อและตั้งใจเหมือนเรียนหน้ากระดานในห้องเรียน ร่วมกับครูที่ยืนเขียนและพูดที่หน้ากระดานได้ ดังนั้น การเรียนออนไลน์ที่จะเกิดผลสัมทธิ์ในการศึกษามากที่สุดก็คือ ครูจะต้องยืนสอนหน้ากระดาน และเขียนเทคนิคมากมายบนกระดาน รวมทั้งการอธิบายวิธีการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน แต่การตั้งกล้องถ่ายวีดีโอ LIVE สอนหน้ากระดานผ่านระบบ LINE ไม่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพที่ชัดได้

เรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์

ระบบการเรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์ หนึ่งชั้นเรียนจำกัดผู้เรียนไม่เกิน 25 คน เด็ก ๆ สามารถถามครูได้ตลอดเวลาเรียน แม้เด็กจะถามพร้อมกันทั้ง 25 คน ก็ไม่ใช่ปัญหา ครูพิพัฒน์พงศ์มองเห็นหน้าของทุกคนที่ถาม และสามารถฟังคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ

การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง LIVE การเรียนออนไลน์ของครูพิพัฒน์พงศ์ จะใช้ระบบ ZOOM ซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับรองรับการประชุมแบบวีดีโอคอล ไม่จำกัด User สิ่งที่ครูพิพัฒน์พงศ์เขียนบนกระดานจะถูกแปลงเป็นสัญญาณภาพที่ชัดเหมือนเด็กนั่งเรียนในห้องเดียวกันกับครู ตัวอักษรและตัวเลขทุกตัวบนกระดานสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลูก ๆ ของเราจะนั่งเรียนกับครูพิพัฒน์พงศ์ด้วยจิตใจที่จดจ่อ มีสมาธิ และตั้งใจเรียนจนคุณเห็นข้อแตกต่างระหว่างการเรียนออนไลน์กับครูที่โรงเรียนและการเรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์

โดยเฉพาะนักเรียนประถม ป.4 ป.5 ป.6 ที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และอาจจะเข้าใจอะไรยากเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าเด็ก ๆ ได้เรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์ นอกจากจะมองเห็นภาพชัดแจ๋วบนกระดานไวท์บอร์ดแล้ว พวกเขายังจะถูกครูพิพัฒน์พงศ์สะกดให้มีใจจดจ่อ ตั้งมั่นอยู่บนกระดานและน้ำเสียงของครูเท่านั้น (ซึ่งไม่ใช่ครูหรือติวเตอร์ทุกคนจะทำได้ ติวเตอร์เกียรตินิยมเหรียญโอลิมปิก แต่ไม่ใช่ครู!) เด็ก ๆ จะเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งด้วยหลักสูตรแบบฉบับของครูพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งบ่มเพาะหลักสูตรมานานมากกว่า 20 ปี ทำให้ครูพิพัฒน์พงศ์รู้ว่าจะต้องสอนเด็กประถมยังไง

วางใจครูพิพัฒน์พงศ์ ตัดสินใจให้ลูกของเราเรียนออนไลน์กับครูพิพัฒน์พงศ์ พวกเขาจะทำให้คุณทึ่งในความสามารถที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา     

คอร์สออนไลน์ติวเข้มตัวต่อตัว
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.4 , ป.5 , ป.6 สอน Live สดผ่านระบบ ZOOM

หลังจากที่คุณส่งข้อมูล ระบบจะทำการจัดกลุ่มสร้างชั้นเรียนออนไลน์ในระบบ ZOOM ให้คุณทันที โปรดรอการติดต่อกลับจากเราตามช่องทางที่คุณได้แจ้งไว้

นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบจากครูพิพัฒน์พงศ์ เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *